Disclaimer

 

Laatste update: 16-05-2018 

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel JH klusbedrijf zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. JH klusbedrijf ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Privacy

JH klusbedrijf respecteert uw privacy als bezoeker van onze website.
Wij dragen er zorg voor dat alle informatie die wij van u hebben gekregen, vertrouwelijk en conform de wetgeving wordt gebruikt.
Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft aangeleverd.
JH klusbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
De website van JH klusbedrijf is alleen via een beveiligde verbinding te bekijken, en gebruikt geen cookies.

Elke e-mail die wij van u ontvangen wordt met zorg behandeld, en na beantwoording weer verwijderd.

 

 

Auteursrechten m.b.t. jh-klusbedrij.nl 

JH klusbedrijf behoudt zich het auteursrecht op de verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van JH klusbedrijf

Link naar www.... sites:

De website JH klusbedrijf.nl bevat verschillende links naar andere sites. Het logo van JH klusbedrijf.nl en de menubalk blijven bij een bezoek aan deze externe sites, in sommige gevallen, in beeld. JH klusbedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Op de website www.jh-klusbedrijf.nl worden geen links geplaatst die ten nadelen werken voor jh-klusbedrijf.nl zelf. Hiermee bedoelen wij, dat wij geen reportages doorlinken naar uw eigen site van onderwerpen waarvan wij zelf ook een reportage gemaakt hebben.

E-mail:

De informatie die JH klusbedrijf per e-mail verstuurd is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. JH klusbedrijf staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Veiligheid en virussen:

De website jh-klusbedrijf.nl wordt regelmatig gecontroleerd op virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet worden gegarandeerd. Deze website kan ook links bevatten naar andere sites. JH klusbedrijf is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van die websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een andere website die weer gelinkt is.